"a tempo"

24 maj 2019 12:30 - 13:30

Nathan Milsteinsalen, Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm

En kammarkonsert med Träblåset.

Musik av Debussy, Chatjaturjan, Bruch m.fl.