Wayne Shorter - ett samtal i Kungasalen på Kungl. Musikhögskolan Deltagare