Köp och leveransvillkor


Allmänt

Billetto är endast fömedlare av tjänsten som möjliggör försäljning av biljetter mellan biljettköparen och ansvarig arrangör. Billetto står således endast för det tekniska förmedlandet av biljetter genom försäljningssystemet.

Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd.

Betalning

Betalning till Billetto sker med ditt betalkort via en säker betaltjänst. Billetto och eventarrangören får aldrig ta del av dina kortuppgifter då betalningen sker via en SSL-krypterad sida.

Beställning och leverans

Vid beställning av biljetter från Billetto föreligger bindande köpeavtal först sedan Billetto fått betalning registrerad och gjort en orderbekräftelse per e-post. Orderbekräftelsen sparas för eventuell vidare kontakt. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av biljetter. För tekniska frågor kring ditt biljettköp hänvisar vi våra Vanliga frågor eller support@billetto.se.

Leverans sker direkt efter genomförd beställning/betalning. Biljetterna skickas via mail till den mailadress som angavs vid beställningen alternativt skapande av profil.

Vid leveransproblem måste du kontakta support i god tid innan aktuellt event.

Priser

Biljettpriset bestäms av arrangören. Eventuellt tillkommer en serviceavgift. Både biljettpris och serviceavgifter är angivna i svenska kronor och inkluderar 25% moms om inget annat anges. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra biljettpriset vid behov. Våra standardavgifter varierar med biljettpriset och anges här.

Arrangören gör dig uppmärksam på att...

...ingen ersättning utgår för borttappad biljett.

...inga avgifter återbetalas, endast biljettpriset.

...Billetto inte ansvarar för evenemangets genomförande och/eller kvalitet. Alla reklamationer som rör information kring genomförandet av evenemanget hänvisas till arrangören. Därför kan det vara bra att kontrollera detaljer så som starttider, åldersgränser, med mera med arrangören.

...arrangören kontaktas genom länken "Kontakta arrangören" på evenemangssidan varifrån du kan skicka ett mail till arrangören. Arrangörens mailadress står även utskriven på din biljett.

...Billetto och/eller arrangören har inget ansvar för problem som kan uppstå när det gäller biljetter som kopierats eller sålts i andrahand.

...vid inställt evenemang ansvarar arrangören för att underrätta biljettköparen. Billetto ersätter ej biljettköparen för särskilda kostnader som uppstått i samband med inställt evenemang.

...vid inställt evenemang återbetalas ej administrativa- och hanteringsavgifter. Ansvaret för återbetalning vid inställt och/eller flyttat evenemang ligger på arrangören. Om ett evenemang blir uppskjutet till annat datum kommer din biljett vara giltig till den dag och tid evenemanget flyttats, om inte arrangören meddelar något annat.

Återköp

Återköp görs ej på evenemangsbiljetter. Distansavtalslagens regler och ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Betald och levererad biljett räknas som förbrukad biljett.

Gäller biljetten förköp av en vara(ej entrébiljett) har du enligt distansavtalslagen rätt att returnera felfria varor utan att ange någon anledning. Då det är arrangören som ansvarar för leverans/utlämning av varan är det även denne som skall kontaktas vid återköp och mer information.

Särskilda vilkor för biljettköp

Vid köp eller beställningar där korrekta uppgifter ej lämnas eller som i övrigt bryter mot eller försöker kringå de regler som gäller för biljettköp förbehåller sig Billetto rätten att avboka dessa. Detta gäller även t ex vid biljettköp i spekulativt syfte, dvs köp i avsikt att sälja biljetterna vidare. I dessa fall kan Billetto utan förvarning spärra biljetterna som då blir obrukbara och värdelösa.

Hantering av personuppgifter och "Cookies"

Personuppgifter som du lämnar i samband med köp av biljetter kommer behandlas av Billetto och arrangören. Uppgifter som t.ex. namn, telefonnummer, adress och ålder kan komma att sparas i arrangörens register. Arrangören kan komma att använda dina personuppgifter t.ex. för att informera om nya evenemang eller information om aktuellt evenemang.

Om du önskar få information om dina personuppgifter eller anmäla ändring eller borttagande av dessa, skall du skicka ett mail till Billetto och redovisa för vilket konto det avser.

Genom att acceptera dessa villkor lämnar du som beställare ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen ovan. Du ansvarar även för att övriga personer som eventuellt innefattas i din biljettbeställning lämnar samtycke till personuppgiftsbehandlingen.

När kunden besöker billetto.se sparas så kallade ”cookies” (textdatafiler) på kundens dator. Dessa cookies identifierar kunden när kunden återvänder till billetto.se från samma dator och webbläsare. Användningen av cookies ger oss möjlighet att utvecka vår sajt och ge våra kunder en bätte och mer personlig service. Billetto har inte för avsikt att genom användningen av cookies fastställa kundens identitet.

Såvida du inte ändrat inställningarna på din webbläsare så att den blockerar så kallade "cookies" kommer vårt system att placera en sådan på din dator när du loggar in på vår sajt. Du kan avstå från att acceptera cookies genom att ändra inställningarna på din webbläsare. Observera dock att det kan påverka och i vissa fall hindra användandet av billetto.se

Förbehåll om fel och bristande information

Billetto tar inget ansvar för fel i priser och beskrivningar.

Driftsavbrott

Billetto ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av billetto.se.

Kundtjänst

Vid frågor som rör Billettos tjänster och plattform är du välkommen att kontakta Billetto via e-post (support@billetto.se) eller telefon(+46 (0) 8 408 356 91). Vi kan ej svara på frågor som är specifika för ett evenemang.