Sorgearbete / Världen är borta, jag måste bära dig

02 sep 2020 kl. 12:00 - 01 nov 2020 kl. 17:00

ENTRÉBILJETT
(Scroll down for English)

Den här biljetten gäller som inträde på Bonniers Konsthall.

Om besöket
För att du ska känna dig trygg under ditt besök tar vi endast emot sju förbokade besök per kvart, samt ett mindre antal drop-in platser. Vänligen kom på utsatt starttid och lämna vid utsatt sluttid då vi eftersträvar ett luftigt flöde i utställningslokalerna. Biljetten gäller i två timmar eller kortare om du bokat i närheten av vår stängningstid. När din tid har gått ut är du välkommen att stanna kvar i butiken eller att besöka Bistro BKH, om bordsplatser finns.

Om utställningen
Sorgearbete
(2 sep - 1 nov)
Om sorg är namnet på saknad, förlust och ledsamhet så är sorgearbete den ansträngning som finns i handhavandet av sorg. Utställningen på Bonniers Konsthall vill handla om just detta – arbetet som sorg kräver. Konstverken berör däremot inte sorgearbete i en teoretisk eller filosofisk mening. Verken som samlas här är skapade ur eller i ett sorgearbete.
Konstnärer: Nadine Byrne, Alejandro Cesarco, Lena Cronqvist, Jonas Dahlberg, Felix Gonzalez-Torres, Berit Lindfeldt och Jennifer Loeber.
Läs mer

Biljetten gäller även som inträde till utställningen Världen är borta, jag måste bära dig som visas i galleri 1.
Läs mer

Medlem / under 26 / arbetssökande
Är du medlem, under 26 år eller arbetssökande går du gratis på utställningen och bokar vår kostnadsfria biljett. Vänligen ta med giltigt medlemskap, legitimation eller intyg som du visar upp i receptionen vid ankomst.

Behöver du hjälp att boka din biljett?
Ring oss under våra öppettider på 08-736 42 55 eller mejla program@bonnierskonsthall.se så hjälper vi dig.

Medlem
Som medlem bokar du gratisbiljett till alla utställningar. Ange den aktuella medlemskoden i fältet "ange kod här" för att en gratis medlemsbiljett ska dyka upp. Behöver du hjälp att boka, vänligen mejla oss på medlemmar@bonnierskonsthall.se

Under 26, arbetssökande, konststudent
Är under 26 år, arbetssökande eller konststudent går du gratis på utställningen och bokar vår kostnadsfria biljett. Det gäller även dig med någon av följande kort: ICOM, KRO, SMI, Sveriges Museer eller motsvarande. Vänligen ta med giltig legitimation, kort eller intyg som du visar upp i receptionen vid ankomst.

Visningar av utställningen
- Kl 13 och 15 varje dag (på onsdagar även kl 17 och 19) hålls en introduktion till utställningen. Introduktionen ingår för dig som förbokat biljett med starttid kl. 12:45, 13, 14:45 eller 15 (på onsdagar även kl. 16:45, 17, 18:45 eller 19).
- Varje söndag kl. 14 hålls en fördjupande visning av utställningen, den ingår i priset för dig som förbokat biljett på med starttid 13:30, 13:45 och 14.

Vid sjukdom
Vi önskar att du som besökare precis som vi följer Folkhälsomyndighetens råd och stannar hemma när du är sjuk. Mejla program@bonnierskonsthall.se så hjälper vi dig att göra ett återköp. Biljetten måste avbokas senast tre timmar före ditt besök för att vi ska kunna garantera ett återköp. Vänligen notera att Biletto tar ut en mindre hanteringsavgift som vi tyvärr inte kan återbetala.

Coronaviruset

Vi vill att du ska känna dig trygg under ditt besök. Läs mer om våra åtgärder för att minska smittspridningen här: Information om coronaviruset

Varmt välkommen!


ENTRANCE TICKET

This ticket is valid for entry to Bonniers Konsthall.

About your visit
In order for you to feel safe during your visit, we only accept seven pre-booked visits per quarter, as well as a small number of drop-in tickets. Please respect the appointed start and finish times in the exhibition, as we strive to maintain a sparse flow of visitors through the premises. The ticket is valid for two hours, or less if the booking is near closing time. When your finish time has passed, you are still welcome to visit our shop and bistro.

About the exhibition
The Work of Mourning
(Sep 2 - Nov 1)
If mourning gives name to longing, loss and sorrow, then the work of mourning is the effort involved in working through that grief. The exhibition at Bonniers Konsthall wants to deal with this—the work that grieving demands. However, the artworks on display do not approach the theme in a theoretical manner; instead, it gathers works that are created through or in the process of grief.
Artists: Nadine Byrne, Alejandro Cesarco, Lena Cronqvist, Jonas Dahlberg, Felix Gonzalez-Torres, Berit Lindfeldt och
Jennifer Loeber.
Read more

You are also welcome to see the exhibition The world is gone, I must carry you, on view in gallery 1.
Read more

Introduction to the exhibition
An introduction to the exhibition is held each day at 1 pm and 3 pm (even on Wednesdays at 5pm and 7pm). This introduction is included for those who book a visit with start times: 12.45pm, 1pm, 2.45pm and 3pm (Wednesdays: 4.45pm, 5pm, 6.45pm and 7pm). The introduction is in Swedish.

Member
As a member, you can visit all exhibitions for free. Enter the current membership code in the field "enter code here" for a free membership ticket to appear. If you need help booking, please email us at medlemmar@bonnierskonsthall.se.

Under 26, jobapplicant, art students
Those who are art students, under 26, or unemployed can visit the exhibition for free. Reserve your free ticket online and bring your identification card / other valid paperwork when you come for your visit.

In case of illness
We kindly ask visitors to follow the recommendations of the Public Health Agency of Sweden, as we do too, and stay at home if you are ill. You can e-mail program@bonnierskonsthall.se for assistance in reimbursing your ticket. You must cancel your ticket at least three hours before your visit to guarantee reimbursement. Please also note that Biletto charges a small handling fee, which unfortunately we are unable to refund.

Corona virus

We want you to feel safe during your visit. Read more about our safety measures to reduce virus transmission here: Information about the corona virus

Welcome!

Vil du se flere events?

Tilmeld dig her og modtag en række udvalgte events direkte i din indbakke