Spring til hovedindhold
Event afsluttet - Gik du glip af denne event? Se disse spændende events i stedet! Er du her for detaljer om det tidligere event, bare scroll ned.

Genbesøg events

Indlæser.....

 
 

Indlæser.....

 
 

Populære events

Indlæser.....

 
 

Nærliggende events

I WAS HERE

Afholdt event

I WAS HERE

Fra Gratis

Sted

Flere tidsrum

28 marts 2019 - 6 april 2019
Billetto Peace of Mind
Du kan trygt booke hos os: Billetto garanterer refundering via tilbagebetaling for aflyste events. Læs mere
Accepterede betalingsmetoder:

Beskrivelse

Telefonsamtalet började glatt, nästan varmt ”Ja, det går bra”. ”Är dörren stängd?”. ”Jag var här”. Du tittar dig omkring ”Jag har varit här”. ”Namnet” säger jag, ”namnet”. Du säger att en tanke kan öppna upp en plats där fantasi kan omstrukturera det befintliga. Det är en inbjudan till att prata med mig. Telefonen ringer. Ett ord: ”en värld”. Jag frågar, du är tyst. Om vi vill återinföra vårt sätt att vara i världen, måste vi börja med att beskriva världen på ett annat sätt. ”Ge mig ett namn” säger du. ”Det här är en avskedsmonolog” säger jag. ”Vems” frågar du? ”Det här är min livlina”, ”Säg vad som helst, prata, prata, det spelar ingen roll.”  

I WAS HERE är ett samtal med en främling. Ett samtal som vill förändra. Ett samtal om ett liv, om tystnaden och om det som inte kan berättas. Ett samtal som letar efter spår av mänsklighet i allt omkring oss. Ett samtal om dig.

Det finns ingen scen. Det finns ingen publik. Ingen spotlight där någon kommer uppträda. Du är i ett mörkt rum. Du är i centrum. Men det är du som lyssnar omgiven av röster, som en omvänd konsert. Du kontrollerar situationen genom närhet och avstånd. En röst beskriver hur den aldrig kunnat se sig själv, att den aldrig har känt sig själv som den känner dig. Det låter trevande. ”Men vem är du, på riktigt?”. Det spelar ingen roll vem du är. Men i det ögonblicket är du allting. Någon beskriver ett vagt minne, försöker minnas. Ett löfte om säkerhet, men också en risk. Det finns andra människor där. Ibland är du ensam. Vi vet det. Vi tar hand om dig. Du är där som The observer.

Jag ringer dig. Jag leder dig, jag kommer lyssna på dig, jag kommer vara uppriktigt nyfiken och jag kommer ställa frågor. Du kan vara tyst, men jag kommer låta dig prata. Jag kommer ta hand om dig och jag kommer låta andra lyssna på dig. Jag kommer göra din berättelse evig. Du är där som The narrator.

I WAS HERE är en performanceinstallation av Osynliga Teatern som kombinerar en intim upplevelse, för en person per tillfälle, med en live-streaming som kan upplevas online eller i ett av utställningsrummen på Färgfabriken. Verket kombinerar en relationell situation med en allomslutande miljö, där frågor om tillit och empati undersöks i relation till vårt privata utrymme.

Utställningen bygger på publikens telefonsamtal och är uppdelad i två delar. Som publik kan du välja att besöka installationen antingen som The narrator eller som The observer, eller som båda.

Praktisk information:

The observer: För att uppleva denna del behöver du inte boka en biljett. Du kan komma och gå som du vill under öppettiderna.

The narrator: Begränsat antal platser. Längd ca 30 minuter. Denna del ges både på svenska och på engelska. För att uppleva verket som The narrator behöver du boka en biljett. Biljetterna är gratis. 

Credits:

En produktion av Osynliga Teatern
Koncept och regi: Tomas Rajnai, Jens Nielsen
Medverkande: TBA
Ljusdesign: Anton Andersson
Konstruktion: Johan Andrén
Produktion: Karin Englund, Pernilla Lesse
Fotograf: Jonas Eng
Formgivning: Leon&Chris
Samproduktion: Färgfabriken

Med stöd från: Stockholms Stad, Konstnärsnämnden

Om Osynliga Teatern
Osynliga Teatern är ett scenkonstkompani med bas i Stockholm som grundades 2012 av Jens Nielsen och Tomas Rajnai. Deras arbete kan beskrivas som performance installationer som bjuder in publiken att både delta och observera. Osynliga Teatern strävar konsekvent efter att skapa en intimitet och delad sårbarhet mellan verket och publiken och hoppas så frön av tvivel och ifrågasättande om de system som påverkar våra tankar och handlingar. 

Osynliga Teatern har ingen fast scen, utan utgår från formen som väljs efter vilket tillvägagångssätt historien måste berättas på och responderar alltid till platsen, kontexten och publikens imaginära förflyttning. Vi skapar genuina möten i en allomslutande värld där arbetet ofta är platsspecifikt och materialet autentiskt. Verken förhåller sig till rörelse, poesi, autenticitet, mänsklig närvaro och varierar i omfattning. 

Osynliga Teatern har framfört sina verk nationellt och internationellt på scener och festivaler såsom Dramaten, Folkteatern Göteborg, Färgfabriken, Västmanlands Teater, Weld, Stadsteatern i Reykjavik, Sort/Hvid i Köpenhamn, Metropolis, CPH Stage, Tempo och Reykjavik Arts Festival. 

2017 blev deras föreställning Det levda baklänges uttagen till Scenkonstbiennalen samt nominerade till ”årets sinnesorgasm” på Scenkonstgalan.

www.osynligateatern.com


English version

I WAS HERE

The phone call started happily, almost warmly, “Yes, it’s fine.” “Is the door closed?” “I was here.” You look around, “I have been here.” “The name,” I say, “the name.” You say that a thought can open up a place where fantasy can dismantle the existing one. It is an invitation to talk with me. The phone rings. One word: “a world.” I ask, you are quiet. If we will reintroduce our way of being in the world, we need to start by describing the world in another way. “Give me a name,” you say. “This is a farewell monologue,” I say. “Whose?” you ask. “It is my lifeline.” “Say what you want, talk, talk, it doesn’t matter.”

I WAS HERE is a conversation with a stranger. A conversation that will change. A conversation about a life, about silence and about what can’t be told. A conversation which looks for a path of humanity within everything around us. A conversation about you.

There is no stage. There is no public. No spotlights where someone is going to perform. You are in a dark room. You are in the center. But you are the one listening, surrounded by voices, like a reversed concert. You control the situation through proximity and distance. A voice describes how it couldn’t see itself, that it never felt itself as it feels you. It sounds tentative. “But who are you for real?” It doesn’t matter who you are, but in the blink of an eye you are everything. Someone describes a vague memory, trying to remember. A promise of security, but also a risk. There are other people there. Sometimes you are alone. We know it. We take care of you. You are there as The Observer.

I call you. I lead you, I will listen to you, I will be sincerely curious and will ask questions. You can be quiet, but I will allow you to talk. I will take care of you and I will allow others to listen to you. I will make your story eternal. You are there as The Narrator.

I WAS HERE is a performance installation by Osynliga Teatern which combines an intimate experience for one person per occasion with a live-stream that can be experienced online or in one of the exhibition spaces at Färgfabriken. The work combines a relational situation with an all-encompassing environment where questions of trust and empathy is tested in relation to our private sphere. The exhibition is based on public telephone conversations and is divided into two parts. As a visitor, you can choose to participate in the installation either as The Narrator or as The Observer, or as both.

Practical information:

I WAS HERE can be experienced between 28/3–6/4.

The Observer: To experience this part, you don’t need to book a ticket. You can come and go as you please during the opening hours.

The Narrator: Limited space available. The length is 30 minutes. This part is in both Swedish and English. To experience the work as The Narrator, you need to book a ticket.

The following dates and times are available:

28/3, 5:00 – 9:00 p.m., 29/3, 5:00 – 9:00 p.m., 30/3, 3:00 – 7:00 p.m., 31/3, 3:00 – 7:00 p.m., 2/4, 5:00 – 9:00 p.m., 3/4, 5:00 – 9:00 p.m., 4/4, 5:00 – 9:00 p.m., 6/4, 5:00 – 9:00 p.m.

Credits:

A production by Osynliga Teatern
Concept and management: Tomas Rajnai, Jens Nielsen Contributors: TBA 
Lighting: Anton Andersson
Construction: Johan Andrén
Production: Karin Englund, Pernilla Lesse
Photography: Mathias Sterner, Jonas Eng
Design: Leon&Chris
Co-production: Färgfabriken
With support from:
Stockholm City and The Swedish Arts Grants Committee
www.osynligateatern.com

Arrangør

Lokation

Färgfabriken Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, 117 43 Stockholm

FAQ

 • Jeg har ikke modtaget min billet via e-mail. Hvad skal jeg gøre?

  Det første du skal gøre, er at tjekke spam, uønsket post samt reklame mappen, da vi desværre nogle gange smide derhen. Det skyldes dine billetter er sendt som vedhæftet fil og det kan betrægtes som spam af nogle systemer. Alternativt kan du altid finde dine billetter ved at logge ind på din Billetto konto, som du kan tilgå via vores app eller browser. For mere hjælp, læs her .

 • Jeg ønsker at annullere min billet og modtage en refusion. Hvad skal jeg gøre?

  De fleste billetter kan desværre ikke altid refunderes. Men du er altid velkommen til at kontakte arrangøren direkte, for at se om de er villige til at acceptere din forespørgsel om en refundering. Du kan kontakte arrangøren ved at klikke på arrangør og dernæst kontakt eller besvare din ordrebekræftelse. For mere hjælp, læs her .

 • Jeg har skrevet mig på ventelisten, hvad sker der nu?

  Hvis flere billetter bliver tilgængelige, vil du få besked (via e-mail) sammen med de andre som er tilmeldt ventelisten. Det er efter først-til-mølle-princippet. For mere information, læs her .

 • Hvor finder jeg linket til et online event?

  På ordrebekræftelsessiden ved genenmført køb eller på ordrebekræftelsen sendt til dig på mail. Normalt vil arrangøren af eventet oplyse dig om dette i din ordrebekræftelses email, som du modtager fra os, eller efter ordren er booket sende dig en email med de informationer du skal bruge. Du kan også læse event beskrivelsen, da de kan have oplyst det der, hvordan du får adgang til eventet. For mere information, læs her .

 • Hvad er en billetforsikring, og hvorfor skulle jeg have brug for det?

  Med billetforsikringen har du mulighed for at modtage en refusion, ved nogle uforudsete hændelser gennem ERV. For mere information, læs her .

Upptäck mer