eventet sluttede

Dotevall och Nordkvist, trumpet

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Se arrangørens profil