Stärk dina kontakter: Så här följer man upp efter ett privat evenemang