Hur man kör en provrunda före ett evenemang (+Checklista)